Subsidiemogelijkheden uit het sportakkoord

Het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen en een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het Sportakkoord biedt veel kansen voor de zwemsport!

Alle provincies hebben het Nationaal Sportakkoord omarmd en ontwikkelen een regionaal sportakkoord. In elke provincie staat sport op de agenda. Het is voor alle verenigingen belangrijk om vroegijdig, op lokaal niveau goed aangehaakt te zijn, omdat de onderwerpen in het Sportakkoord (waaronder zwemveiligheid, vaardig bewegen en sportstmulering) volop kansen bieden.

Met het Nationaal Sportakkoord komt er geld vrij voor de sport. Dit biedt veel mogelijkheden voor onze verenigingen, voor het opleiden van kader. Binnen de ambitie ‘Positieve Sportcultuur’ worden al onze niveau 2 opleidingen gedeeltelijk vergoed.

De aanvraagprocedure kan op 2 verschillende manieren verlopen:

  1. Wanneer in de gemeente van de vereniging een sportakkoord is of een sportregisseur bezig is deze te schrijven, gaat de aanvraag voor ondersteuningstrajecten via de sportregisseur en adviseur lokale sport. Heb je als vereniging geen idee met wie je contact op kan nemen voor een aanvraag, kan je contact opnemen via: sportakkoord@nocnsf.nl.
  1. Is er geen sportakkoord in de gemeente en worden daar op dit moment ook geen stappen toe gezet, dan kunnen er alsnog wel aanvragen ingediend worden. Je dient als vereniging dan contact op te nemen met: sportakkoord@nocnsf.nl.

Hieronder staat welke afspraken de KNZB hierover heeft gemaakt.

  • Er wordt een maximale vergoeding van €2200,- uitgekeerd per opleidingstraject
  • Met NOC*NSF is afgesproken dat de vergoeding kan worden uitgekeerd bij minimaal 4 en maximaal 11 cursisten (binnen 1 opleiding)
  • Het is aan de opleider om bij facturatie aan NOC*NSF het daadwerkelijke aantal deelnemers op te geven, en de vergoeding van €200,- per deelnemer te factureren aan NOC*NSF.
  • Het is aan de opleider om bij facturatie aan de vereniging het kortingsbedrag van €200,- in mindering te brengen op de cursusprijs (mits Sportakkoord aanvraag netjes vooraf is ingediend en goedgekeurd)