Vlinderslag

Vlinderslag

Techniek
ALBACA – Kijk hier het filmpje over ALBACA
Algemeen
Ligging
Benen
Armen
Combinatie
Ademhaling

Algemeen

Vlinderslag is een zware slag. Doordat de contrafase boven water is kost het veel energie om vooruit te komen. Daarnaast is een een goed ritme in de vlinderslag erg lastig waardoor de slag vaak als moeilijk ervaren wordt. 

Maar als het lukt om een goed ritme te vinden is het een prachtige slag om te zien én om te doen. 

Vlinderslag is een hoofdzaak. Het hoofd bepaald het succes van de slag.  Er is altijd stuwing tijdens het zwemmen van de vlinderslag en het is dus een continue slag. 

Ligging

De ligging van de vlinderslag verschilt van de andere slagen. Waar bij de andere slagen de ligging zo horizontaal mogelijk is beweegt het lichaam bij de vlinderslag in een golf beweging. Het doel is dan ook niet om zo vlak mogelijk te blijven liggen, maar om gemiddeld zo vlak mogelijk te zijn.

De ligging gaat bij de vlinderslag om de hol en bol beweging. Deze wordt vanuit het hoofd ingezet en beweegt vervolgens door het hele lichaam. 

Het is dus essentieel om deze hol bol beweging goed aan te leren. In de methodiek besteed je hier dan ook veel aandacht aan. 

Benen

Een wij verspreid misverstand is dat het belangrijkst aan de vlinderslag is dat er een dubbele beenbeweging in moet zitten. Dit is echter niet datgene wat je probeert aan te leren maar dit is het resultaat van een goed uitgevoerde hol en bol beweging. 

Dit betekent dat je in het begin volledig stuurt op de hol bol beweging, als deze helemaal goed wordt uitgevoerd resulteert dat in een dubbele beenbeweging. 

Belangrijkste criteria in de uitvoering zijn:
-De beweging start bij het hoofd
-Deze wordt versterkt in de romp
-De knieën buigen niet
-De tenen blijven gestrekt. 

Armen

De functie van de armslag is het genereren van stuwing. Hij bestaat uit verschillende fases die allemaal een belangrijke functie hebben. Maar het belangrijkste bij het aanleren is de fasen negeren en volledig te focussen op het ritme. 

De fases:
-Insteek
-Glijfase
-Catch
-Trek
-Duw
-Uithaal + overhaal

Insteek:
De insteek gebeurt met gestrekte armen voor de schouders. De armen zijn precies parrallel aan het lichaam. Er kan ingestoken worden met de duim eerst of de vlakke hand met alle vingers eerst. 

Glijfase:
Na de insteek glijden de armen (heel kort) naar voren). Bij een goede vlinderslag duurt deze niet heel lang. 

Catch:
De catch wordt ingezet door de hand met de vingers naar voren de hand naar buiten en schuin naar buiten te bewegen. 

Trekfase:

Begin van de trekfase, armen gaan van de schouderlijn af. Tijdens het verloop van de trekfase worden de armen steeds meer gebogen in de ellebogen. Eind van de trekfase, de stuwvlakken (armen en handen) staan loodrecht op de bewegingsrichting en is er een hoek van ongeveer 90 graden in de ellebogen en bevinden de handen zich onder de schouders.

Duwfase:
Daarna duwt de ‘verticale onderarm’ zo lang mogelijk recht naar achteren. Als dit niet meer lukt, begint de elleboog te strekken. De hand duwt lang naar achteren, maar de hand klapt aan het eind van de beweging niet om. 

Uithaal en overhaal:

De ellebogen verlaten het water al als de handen het laatste deel van de duwfase beëindigen. De handen verlaten het water langs de heupen. De handpalmen zijn naar achteren gericht, (door de versnelling in de duwfase) waarna snel de handrug naar het water wordt gedraaid.

De armoverhaal (contrafase) vindt plaats met nagenoeg rechte, ontspannen armen. Een lichte buiging in de ellebogen komt deze ontspanning ten goede. Het is een wijde, vlakke overhaal. Ter hoogte van de schouder-as zal de draaiing worden doorgezet, zodat de handpalm naar het water wordt gekeerd.
Het hoofd is al in het water voordat de armen worden ingezet.

Combinatie

De traditionele verhouding bij de vlinderslag is 1 armslag op 2 beenslagen. Het is echter goed om te bedenken dat deze beenslagen volledig afhankelijk zijn van de inzet van het hoofd en het goed uitvoeren van de golfbeweging. 

Ademhaling

De ademhaling maakt de vlinderslag extra zwaar. Het hoofd moet uit het water getild worden om te kunnen ademen waardoor de heupen verder naar beneden geduwd worden. Dit zorgt voor extra weerstand. 

Bij een goede vlinderslag wordt het hoofd (lichtjes) opgetild op het moment dat de handen in de duwfase zijn. Deze stuwing zorgt ervoor dat het hoofd makkelijker opgetild kan worden. Zodra er is geademd wordt het hoofd terug in het water gelegd. 


Overige punten

Techniekoefeningen

-Vlinderslag met één arm
-Vlinderslag zonder overhaal

Keerpunt

Het keerpunt van de schoolslag is een halve koprol achterover met een draai weer naar de buik.
De voorwaarden om een keerpunt te kunnen maken zijn:
-Schoolslag voldoende kunnen 
-Een koprol kunnen 

De techniek werkt als volgt:
-De zwemmer komt aan bij de muur en tikt aan met zijn gezicht in het water en de armen gestrekt. 
-De zwemmer veert met zijn armen in en beweegt de benen naar de muur. 
-Tijdens bovenstaande beweegt de zwemmer met één arm naar achteren. Deze arm beweegt mooi smal langs het lichaam. 
-Als de voeten tegen de muur staan kantelt het lichaam achterover en beweegt de andere arm naar achter. Dit gebeurt vlak langs het hoofd. 
-De zwemmer kantelt door totdat de voeten tegen de muur staan en de armen in stroomlijn worden geplaatst. 
-De zwemmer zet af en doet 1 armslag en 1 beenslag onder water


De volgorde van aanleren is als volgt:
-Aankomen bij de muur. Vlinderslag zwemmen met gestrekte armen bij de muur uitkomen.
-Bovenstaande tegen de muur aan, en dan de voeten intrekken en plaatsen tegen de muur
-Bovenstaande + met klaarliggen in stroomlijn
-Bovenstaande met afzet en halve draai naar de buik
-Bovenstaande met onderwaterfase

Belangrijkste succespunten: 
-Zorgen dat je goed uit komt bij de muur
-Kin op de borst (dominante handeling) (geldt ook voor een koprol achterover). 
-Niet om te veel assen tegelijkertijd willen draaien

Veel voorkomende fouten

-Iets in de borstcrawl lukt nog niet doordat eerdere stappen nog niet voldoende doorlopen zijn. Vaak lukt het ademhalen bijvoorbeeld niet. Dit komt meestal omdat de ligging dan nog niet voldoende horizontaal is. Het is dus heel belangrijk om de slag stap voor stap te analyseren.